ZNAKI PPOŻ ZNAKI PPOZ ZNAKI

ZNAKI P.POŻ ZNAKI TABLICE PPOŻ OZNAKOWANIE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PPOZ

ZNAKI P.POŻ ZNAKI TABLICE PPOŻ OZNAKOWANIE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PPOZ SZKOLENIA NSTRUKCJE POŻARNICTWO INSTRUKCJE TABLICE PPOŻ

ppoz,ppoż,p.poż,p.poz,znaki,znaki ppoż,znaki ppoz, znaki p.poż, znaki p.poz,tablice,tablica,znak,ustawy,szkolenie,szkolenia,oznakowanie,ochrona,ochrona ppoż,ochrona przeciwpożarowa

ppoz,ppoż,p.poż,p.poz,znaki,znaki ppoż,znaki ppoz, znaki p.poż, znaki p.poz,tablice,tablica,znak,ustawy,szkolenie,szkolenia,oznakowanie,ochrona,ochrona ppoż,ochrona przeciwpożarowa
ZNAKI PPOŻ ZNAKI TABLICE PPOŻ OZNAKOWANIE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PPOZ SZKOLENIA NSTRUKCJE POŻARNICTWO INSTRUKCJE TABLICE PPOŻ

ZNAKI PPOŻ ZNAKI TABLICE PPOŻ OZNAKOWANIE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PPOZ SZKOLENIA NSTRUKCJE POŻARNICTWO INSTRUKCJE TABLICE PPOŻ

| ZNAKI PPOŻ | PPOŻ ZNAKI | PPOZ ZNAKI | ZNAKI PPOZ | TABLICE PPOŻ | PPOŻ TABLICE | TABLICE PPOZ | PPOZ TABLICE | PPOZ OZNAKOWANIE | OZNAKOWANIE PPOZ | PPOŻ OZNAKOWANIE | OZNAKOWANIE PPOŻ | P.POŻ TABLICE | TABLICE P.POŻ |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Skontaktuj się z jednym z przedstawicieli firmy KOMERS jeżeli potrzebujesz oznakować swój zakład. Na zlecenie wykonujemy oznakowanie zakładów wymaganymi znakami i wyposażamy w sprzęt gaśniczy.
UWAGA! Informujemy, że nie jesteśmy producentem ani dystrybutorem tych znaków.

 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe oznakowanie bhp zgodne z Polskimi Normami:

  • PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
  • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
  • PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
  • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
  • PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

     

     

 

Palenie tytoniu zabronione;

 

 

Zakaz używania otwartego ognia - palenie zabronione;

 

 

Zakaz gaszenia wodą;

 

 

Nie zastawiać;

 

 

Zestaw sprzętu pożarowego;

 

 

Hydrant wewnętrzny;

 

 

Gaśnica;

 

 

Telefon do użycia w stanie zagrożenia;

 

 

Alarmowy sygnalizator akustyczny;

 

 

Drabina wewnętrzna;

 

 

Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego lub urządzenia

ostrzegawczego;

 

 

Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego lub urządzenia ostrzegawczego;

 

 

Uruchamianie ręczne;

 

 

Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne;

 

 

Materiały utleniające;

 

 

Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe;

 

 

Droga pożarowa;

 

 

Uruchamianie klap dymnych;

 

 

Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego;

 

 

Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego;

 

 

Kurek główny instalacji gazowej;

 

 

Suchy pion;

 

 

Przeciwpożarowy zbiornik wodny;

 

 

Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody;

 

 

Dźwig przeciwpożarowy;

 

 

Otwieranie klap przeciwpożarowych;

 

 

Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo;

 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

 

 

Hydrant zewnętrzny;

 

 

Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo;

 

 

Niebezpieczeństwo pożaru;

 

 

Uwaga! Gaz płynny - produkt łatwopalny;

 

 

Materiały utleniające;

 

 

Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe;

 

 

Sprzęt gaśniczy;

 

 

Sprzęt przeciwpożarowy;

 

 

Wyłącznik prądu;

 

 

Główny wyłącznik prądu;

 

 

Tablica rozdzielcza;

 

 

Główna tablica rozdzielcza;

 

 

Sprzęt przeciwpożarowy;

 

 

Przycisk alarmowy;

 

 

Telefon bezpieczeństwa;

 

 

Gaśnica;

 

 

Hydrant;

 

 

Drabina pożarowa;

 

 

Przeciwpożarowy zbiornik wody;

 

 

Klapa dymowa;

 

 

Piasek gaśniczy;

 

 

Droga pożarowa;

 

 

Droga pożarowa, nie zastawiać;

 

 

Brama pożarowa;

 

 

Punkt czerpania wody;

 

 

Do punktu czerpania wody;

 

 

Gaśnica;

 

 

Hydrant;

 

 

Syrena pożarowa;

 

 

Wyjście na dach;

 

 

Sprzęt gaśniczy;

 

 

Kierunek drogi;

 

 

Nie zastawiaj sprzętu pożarowego;

 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| Sklepy internetowe | Webdesign | Hosting |